فرم های ثبت اختراع

ضمائم اظهارنامه

ضمائم اظهارنامه شامل تقاضانامه، توصیف، ادعا، خلاصه و نقشه و غیره، درصورت نیاز باید تعیین شود که مدارک ضمیمه اظهارنامه در ماده 6 آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان شده است.

ضمائم اظهارنامه بر طبق ماده 6 آئین نامه عبارتند از:

- توصیف اختراع

2-
ادعا یا ادعاهای اختراع

3- خلاصه ای از توصیف اختراع

4- نقشه یا نقشه ها درصورت لزوم

5- مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع

6- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.

7- مدارک مربوط به حق تقدم که همزمان باید با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

8- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

9- مدارک نمایندگی درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی بعمل آید.

شما اینجا هستید: Home فرم های ثبت اختراع مدارک اختراع ضمائم اظهارنامه

امار بازدید

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
۵۴
۲۴۴
۵۴
۱۹۰۳
۴۳۳۵
۳۷۲۹
۲۹۳۵۲۱۳
Your IP: 54.80.68.137
Server Time: 2018-05-27 07:26:54